Datat me te rëndësishme për studentët dhe pedagogët e Fakultetit të Ekonomisë


📅{{schedules[5].createdAt | date: "longDate"}}

Struktura Mësimore, Viti Akademik 2016-2017

📅{{schedules[0].createdAt | date: "longDate"}}

Orari Mësimor, Semestri I, Viti Akademik 2016-2017(i azhornuar)


📅7 Tetor 2016

📅Shtator 2016

📅Shtator 2016

📅Shtator 2016

📅Shtator 2016

📅Shtator 2016

Datat e provimeve, Sistemi Bachelor me Kohë të plotë dhe Kohë të pjesshme, Semestri i II-të, Qershor 2016 *Azhornuar

  1. Provimi i Mikroekonomise per Degen Administrim Biznes (Perserites), date 20. 06. 2016, do te zhvillohet ne oren 14.00, per shkak te numrit te madh te studenteve te regjistruar.
  2. Provimet e dates 5 Korrik, ne Deget Finance - Kontabilitet dhe Administrim Biznes, shtyhen per ne daten 6 Korrik, ne te njejten ore, per shkak te Festes Zyrtare te "Bajramit te Madh".

📅Shtator 2016

📅Shtator 2016

📅Shtator 2016

📅Shtator 2016