Datat me te rëndësishme për studentët dhe pedagogët e Fakultetit të Ekonomisë

📅 {{item.createdAt | date: "longDate"}}


📅Shtator 2016

Datat e provimeve, Sistemi Bachelor me Kohë të plotë dhe Kohë të pjesshme, Semestri i II-të, Qershor 2016 *Azhornuar

  1. Provimi i Mikroekonomise per Degen Administrim Biznes (Perserites), date 20. 06. 2016, do te zhvillohet ne oren 14.00, per shkak te numrit te madh te studenteve te regjistruar.
  2. Provimet e dates 5 Korrik, ne Deget Finance - Kontabilitet dhe Administrim Biznes, shtyhen per ne daten 6 Korrik, ne te njejten ore, per shkak te Festes Zyrtare te "Bajramit te Madh".