Doktorant Bruna NIÇKA

Bruna Nicka

Zv. Dekane për Kërkimin Shkencor dhe Marrëdhëniet me Jashtë

E-mail: brunanicka@feut.edu.al


Profili

Biografi e shkurtër

Znj. Bruna Papa ( Niçka) është diplomuar në 2010 në Fakuletin e Ekonomisë, UT në degën Administrim Biznesi. Në 2013 ajo përfundoi studimet master në “EU Business Law” pranë Fakultetit të Drejtësisë,UT. Aktualisht ajo vazhdon studimet e saj doktorale pranë Departamentit të Menaxhimit. Nga viti 2013 deri në 2016 ka mbajtur pozicionin e Drejtoreshës së Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë në Universitetin e Tiranës. Znj. Papa ka një eksperiencë të gjerë në programet e mobilitetit të BE-së për student dhe staf si EMA2 dhe Erasmus +, Credit Mobility dhe në projektet Tempus. Aktualisht është Drejtuese e Grupit të punës për Projektin Pacinno, Programi IPA.

Lëndët/Modulet

Sipërmarrje dhe Menaxhim i Biznesit të Vogël, Komunikimi në Biznes