Prof. Dr. Nevila BACI

Foto Nevila Baci

Departamenti i Statistikës dhe Informatikës së Zbatuar

E-mail:nevila.baci@unitir.edu.al

Profili

Biografi e shkurtër

Prof. As.Dr. Nevila Baci është pedagoge e Informatikës dhe e Sistemeve të Informacionit të Menaxhimit dhe E-Tregtia. Aktualisht është Përgjegjëse e Departamentit të Statistikës dhe Informatikës së Zbatuar në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Perfundoi me rezultate te shkelqyera fakultetin e Ekonomise ne Universitetin e Tiranes ne vitin 1987. Gjate viteve 1989-2000 ka kryer specializime te ndryshme brenda dhe jashte vendit si ne Turqi(Stamboll), Itali(Milano,Bolonja,Bari,Trieste). Ne vitin 2001 perfundoi me sukses shkollën e studimeve të thelluara pasuniversitare në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Punoi dhe mbrojti graden “Doktor i Shkencave” në Ekonomi, pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës ne temen “E-Qeverisja”, ne vitin 2005. Mban titullin “Profesor i Asociuar” që prej vitit 2011. Ajo është lektore në disa nga lëndët pjesë të kurrikulave të Fakultetit të Ekonomisë si:Informatika e pergjithshme, Sistemet e Informacionit, E-Tregtia, etj. Prof.As.Dr Nevila Baci Ka marrë pjesë në aktivitete akademike në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare