Universiteti i Tiranës Kontakt Portali

Na kontaktoni


Kujdes!
Njoftimet për çdo shërbim që ne ofrojmë, ju do t’i gjeni në:

  • E-mailin tuaj;
  • Faqet tona zyrtare, Web dhe Rrjete sociale;
  • Faqen Zyrtare të Fakultetit të Ekonomisë, UT;
  • Të afishuara në këndet e njoftimeve pranë fakultetit tuaj;
  • Pranë ambienteve të Zyrës së Karrierës.

QAL, Për t'u zhvilluar së bashku…