Universiteti i Tiranës Kontakt Portali

Studentë në proçes të vitit akademik 2012-2013

Gjatë periudhës së studimeve të doktoratës, studenti përpara paraqitjes në provimin e doktoratës, duhet:

  • Të ketë realizuar, si autor i parë, së paku, tri referime ose paraqitje (poster) shkencore, nga të cilat dy referime ose paraqitje duhet të jenë mbajtur në veprimtari shkencore ndërkombëtare, në një vend të zhvilluar (simpozium, konferencë, kongres), të pranuara në bazë të një vlerësimi paraprak shkencor dhe të botuara në “Proceedings”, të indeksuara me kod ISBN-je. Lista e shteteve, në të cilat veprimtaritë shkencore ndërkombëtare dhe referimet e mbajtura ose paraqitjet (poster) shkencore do të njihen, miratohet me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, me propozim të Këshillit të Arsimit të Lartë dhe Shkencës (KALSH), Komisionit të Vlerësimit të titujve Akademikë dhe Konferencës së Rektorëve;
  • Të ketë botuar, si autor i parë, së paku tre artikuj shkencorë në revista shkencore. Së paku dy prej artikujve duhet të jenë botuar ose pranuar për botim në revista shkencore të njohura të vendeve të zhvilluara sipas listës së miratuar me urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, me propozim të KALSH-it, KVTA-së dhe Konferencës së Rektorëve;
  • Të ketë përgatitur dhe paraqitur në Këshillin e Profesorëve të fakultetit disertacionin, së bashku me një përmbledhje, të miratuara nga udhëheqësi shkencor. Struktura e disertacionit dhe e përmbledhjes së tij përcaktohen në rregulloren e studimeve të doktoratës;
  • • Të ketë dhënë provimin e gjuhës angleze, mbi bazën e testeve të njohura ndërkombëtare, mbështetur në UDHËZIM NR. 14, DATË 28.3.2011 “Për njohjen e testimeve dhe certifikimeve për gjuhën angleze për programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë në institucionet e arsimit të lartë”, Vendimit të Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës nr.20 datë 21.05.2012 “Mbi testin e gjuhës angleze” dhe në zbatim te ligjit nr 80/2015 “ Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH” i hyrë në fuqi me 06.10.2015, Neni 134, pika 1, specifikohet se studentët, të cilët kanë nisur programin e studimit të doktoratës para hyrjes në fuqi të këtij ligji, i përfundojnë ato sipas kritereve dhe modaliteteve të legjislacionit të kohës kur këta studentë janë pranuar.

(VENDIM Nr. 593 , datë 18.08.2011 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.864, datë 5.12.2007 të Këshillit të Ministrave “Për hapjen e programeve të studimeve të doktoratës në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë dhe përcaktimin e kushteve, që duhet të plotësojë studenti për marrjen e diplomës për gradën shkencore “Doktor”, të ndryshuar.")

Lista e studentëve në proçes, të vitit akademik 2012 - 2013

Doktoranti Udhëheqësi Shkencor Fusha e Studimit
Adela Cafuli Prof. Asoc. Dr. Doriana Dervishi Ekonomiks
Andi Veshi Prof. Dr. Ahmet Mançellari Ekonomiks
Ruzhdie Bici Prof. Dr. Ahmet Mançellari Ekonomiks
Anxhela Dervishi Prof. Dr. Tonin Kola Ekonomiks
Elena Polo Prof. Dr. Tonin Kola Ekonomiks
Iris Beleraj Prof. Dr. Tonin Kola Ekonomiks
Megi Marku Prof. Dr. Tonin Kola Ekonomiks
Armalda Reci Prof. Dr. Kol Prenga Ekonomiks
Kladiola Gjini Prof. Dr. Kol Prenga Ekonomiks
Aseda Banushaj Prof. Dr. Albana Hashorva Ekonomiks
Gentian Opre Prof. Dr. Albana Hashorva Ekonomiks
Majlinda Nesturi Prof. Dr. Albana Hashorva Ekonomiks
Azeta Xhafka (Çollaku) Prof. Dr. Arben Malaj Ekonomiks
Eri Gjoka Prof. Dr. Rajmonda Duka Ekonomiks
Josif Gjani Prof. Dr. Rajmonda Duka Ekonomiks
Lorena Alikaj Prof. Asoc. Dr. Arsena Gjipali Ekonomiks
Martin Seregji Prof. Dr. Dhori Kule Ekonomiks
Valmira Rexhëbeqaj Prof. Asoc. Dr. Elida Liko Ekonomiks
Brisejda Zenuni Prof. Asoc. Dr. Irena Bogdani Kontabilitet
Behar Bajramaj Prof. Asoc. Dr. Diana Lamani Kontabilitet
Luljeta Nano Prof. Dr. Sotiraq Dhamo Kontabilitet
Elda Hoxhaj Prof. Asoc. Dr.Rezarta Perri Kontabilitet
Elona Memaj Prof. Asoc. Dr.Rezarta Perri Kontabilitet
Elsa Tanushi Prof. Asoc. Dr.Rezarta Perri Kontabilitet
Elsia Gjika Prof. Asoc. Dr.Rezarta Perri Kontabilitet
Ana Buhaljoti Prof. Dr. Arjan Abazi Marketing
Brunilda Beleraj Prof. Asoc. Dr. Vita Koja Marketing
Marenglena Hoxhaj Prof. Asoc. Dr. Vita Koja Marketing
Mario Gjoni Prof. Asoc. Dr. Vita Koja Marketing
Xhevair Pelivani Prof. Asoc. Dr. Vita Koja Marketing
Dorian Kalleshi Prof. Dr. Vjollca Bakiu Marketing
Genci Pasko Prof. Dr. Vjollca Bakiu Marketing
Gëzim Simoni Prof. Dr. Arjan Abazi Marketing
Gladiola Jazaj Prof. Dr. Ilia Kristo Marketing
Jola Kepi (Himci) Prof. Dr. Ilia Kristo Marketing
Marinela Selmanaj Prof. Dr. Klodiana Gorica Marketing
Sokol Luzi Prof. Dr. Klodiana Gorica Marketing
Lorina Bekteshi Prof. Dr. Klodiana Gorica Marketing
Servet Gura Prof. Dr. Vjollca Hysi Marketing
Violeta Neza Prof. Dr. Vjollca Hysi Marketing
Art Shala Prof. Dr. Vjollca Hysi Marketing
Rozana Haxhialushi Prof. Dr. Vjollca Hysi Marketing
Julian Bundo Prof. Dr. Sulo Haderi Marketing
Agerti Galo Prof. Dr. Beshir Ciceri Financë
Ina Sokolio Prof. Dr. Beshir Ciceri Financë
Klement Mersini Prof. Dr. Beshir Ciceri Financë
Amanda Karapici Prof. Dr. Arben Malaj Financë
Arlind Rama Prof. Dr. Arben Malaj Financë
Arbër Hasanaj Prof. Dr. Petroq Milo Financë
Blerina Banushi Prof. Dr. Petroq Milo Financë
Lorena Çakeri Prof. Dr. Petroq Milo Financë
Eni Numani Prof. Dr. Halit Xhafa Financë
Sorina Koti Prof. Dr. Halit Xhafa Financë
Erinda Imeraj Prof. Dr. Lavdosh Zaho Financë
Fjona Zeneli Prof. Dr. Lavdosh Zaho Financë
Griselda Çela Prof. Dr. Sherif Bundo Financë
Jonida Kaçani (Teta) Prof. Asoc. Dr. Fatos Ibrahimi Financë
Violeta Haxhillazi/td> Prof.Asoc. Dr. Orfea Dhuci Financë
Mariola Kapidani Prof. Asoc. Dr. Edlira Luçi Financë
Julian Bundo Prof. Dr. Sulo Haderi Financë
Brunilda Neli Prof. Asoc. Dr Dorina Kripa Financë
Adisa Bala Prof. Dr. Andri Koxhaj Menaxhim
Neritan Totozani Prof. Dr. Andri Koxhaj Menaxhim
Zhaklina Dhamo Prof. Dr. Vasilika Kume Menaxhim
Albana Shahu Prof. Asoc. Dr. Hysen Çela Menaxhim
Erida Elmazi Prof. Asoc. Dr. Hysen Çela Menaxhim
Amanda Male Prof. Dr. Mimoza Kasimati Menaxhim
Eralda Mitllari Prof. Dr. Mimoza Kasimati Menaxhim
Amarda Peleshi Prof. Asoc. Dr. Ervin Demo Menaxhim
Blerina Xhani Prof. Asoc. Dr. Ervin Demo Menaxhim
Ardiana Sokoli Prof. Dr. Shyqyri Llaci Menaxhim
Besa Menzelxhiu Prof. Asoc. Dr. Zana Koli Menaxhim
Elona Kola (Guxholli) Prof. Dr. Ahmet Ceni/td> Menaxhim
Eni Kristo Prof. Dr. Vasilika Kume Menaxhim
Shehide Qerimaj Prof. Dr. Suzana Panariti Menaxhim
Ermira Repaj Prof. Dr. Suzana Panariti Menaxhim
Saranda Lajqi Prof. Dr. Donika Kerçini Menaxhim
Brunilda Kosta Prof. Dr. Suzana Panariti Menaxhim
Jonida Taraj Prof. Asoc. Dr. Mimoza Manxhari Menaxhim
Rezarta Hasanaj Prof. Asoc. Dr. Mimoza Manxhari Menaxhim
Ornela Shqarri Prof. Dr. Perlat Lame Menaxhim
Rezart Prifti Prof. Asoc. Dr. Narin Panariti Menaxhim
Veronika Kallanxhi Prof. Dr. Andi Koxhaj Menaxhim
Artur Nurja Prof. Dr. Kozeta Sevrani Sisteme Informacioni në Ekonomi
Bledi Preza Prof. Asoc. Dr. Genti Daci Sisteme Informacioni në Ekonomi
Blerina Subashi Prof. Dr. Kozeta Sevrani Sisteme Informacioni në Ekonomi
Doris Çarçani Prof. Asoc. Dr. Nevila Baci Sisteme Informacioni në Ekonomi
Valmira Bebri Prof. Asoc. Dr. Nevila Baci Sisteme Informacioni në Ekonomi
Elda Ramaj (Qaniu) Prof. Dr. Dhimitri Tole Sisteme Informacioni në Ekonomi
Emiranda Loka Prof. Dr. Neki Frasheri Sisteme Informacioni në Ekonomi
Helidon Karcani Akademik Gudar Beqiri Sisteme Informacioni në Ekonomi
Inela Beqaj Prof. Dr. Dhimitri Tole Sisteme Informacioni në Ekonomi
Kuenka Pavli Prof. Asoc. Dr Elida Kajo Sisteme Informacioni në Ekonomi
Orges Çiço Prof. Dr. Zamir Dika Sisteme Informacioni në Ekonomi
Vilma Tomco Prof. Asoc. Dr. Aleksander Xhuvani Sisteme Informacioni në Ekonomi
Elda Balili (Kuka) Prof. Asoc. Dr. Rovena Bahiti Sisteme Informacioni në Ekonomi
Ermal Haxhiaj Akademik Gudar Beqiraj & Prof. Dr.Kozeta Sevrani Sisteme Informacioni në Ekonomi
Aranit Muja Prof. Dr. Bukurie Dumani Statistikë
Blerta Mjeda (Rrjolli) Prof. Dr. Bukurie Dumani Statistikë
Elsa Dhuli Prof. Dr. Bukurie Dumani Statistikë
Eneida Përmeti Prof. Dr. Fatmir Memaj Statistikë
Pranvera Elezi Prof. Dr. Fatmir Memaj Statistikë
Enkeleda Shehi Prof. Dr. Kozeta Sevrani & Prof. Asoc. Dr. Eda Luçi Statistikë
Ermelinda Xhaja (Gjika) Prof. Dr. Ermelinda Meksi Statistikë
Geri Kallbaqi Prof. Asoc. Dr. Aleksander Biberaj Statistikë
Kostandin Kristo Prof. Asoc. Dr. Evis Kushi Statistikë
Ledia Thomo Dr. Ines Nurja (PHD France) Statistikë
Olgerta Idrizi Prof. Asoc. Dr. Besa Shahini Statistikë
Dashmir Hasani Prof. Dr. Edmond Harizi Statistikë