Çfarë do të gjeni pranë Qendrës së Karrierës:

Gjatë vitit akademik QAL organizon një sërë aktivitetesh, të cilat janë të lidhura në mënyrë të drejtpërdrejtë me ju të dashur studentë, psh:

  • “Të njohim fakultetin”
  • Shkolla Verore/Dimërore
  • Takime të hapura
  • Leksione të hapura
  • Kampionati i Debatit
  • Panairi i Karrierës
  • “Të dhurojmë pak dashuri”
  • Bussines Trip
  • Bussines Speed Dating etj, duke u dhënë mundësi pjesëmarrjeje të gjithë studentëve të interesuar!

1

Workshope

Workshopet zhvillohen në formën e seminareve të përjavshme, gjatë të cilave studentët orientohen për një temë të caktuar si edhe shkëmbejnë njohuritë e tyre me njëri - tjetrin. Disa nga temat që trajtohen në këto workshope të përjavshme janë: “Ndërtimi i një CV-je” “ Një intervistë e suksesshme” etj.

2

Trajnime

Trajnimi është një proces i të mësuarit që shërben për përmirësimin e aftësive dhe rritjen e performancës së studentit në fushën e tij të studimit apo në mjedisin e punës. Qendra e Karrierës, në bashkëpunim të vazhdueshëm me institucionet, kompanitë, dhe organizatat e ndryshme, zhvillon përgjatë vitit akademik trajnime me tematika të ndryshme.

3

Informacion

Në lidhje me mobilitetet dhe bursat e studimeve jashtë vendit, si edhe ndihmë përgjatë gjithë procesit të aplikimit, si edhe informacion mbi mbrojtjen e testeve të gjuhës angleze TOEFL dhe TOEIC.

4

Angazhim Vullnetar

Qendra e Karrierës ka si pjesë mjaft të rëndësishme të saj grupin e studentëve vullnetarë. Këta studentë janë pjesë e pandarë dhe mjaft aktive në organizimin e çdo aktiviteti, si edhe në propozimin e eventeve të reja. Nëpërmjet tyre QAL nxit qasjen pozitive ndaj punës vullnetare dhe i jep mundësi studentëve të përfitojnë eksperienca mjaft të vlefshme. Studentët Vullnetarë të degëve dhe viteve të ndryshme formojnë një rrjetë kompakte të vullnetarëve të Qendrës! Energjia, pozitiviteti dhe gadishmëria e studentëve vullnetarë, bashkëpunimi i tyre me njëri tjetrin dhe qendrën, çojnë në suksesin në rritje të kësaj strukture. Kjo eksperiencë e shkëlqyer është trampolina më e mirë për të ecur të sigurt drejt një karriere të shkëlqyer me aftësitë ndërpersonale, akademike dhe profesionale të fituara. Sot numërohen mbi 600 studentë vullnetarë të QAL. Në fund të çdo viti akademik studentët vullnetarë pajisen me një çertifikatë mirënjohje. Secili prej jush që dëshiron të jetë pjesë e studentëve vullnetarë, mund t'i drejtohet zyrave tona ose te plotësojnë online formularin e aplikimit. Kjo është mundësia që meritoni për ta shfrytëzuar! Bëhu edhe ti pjesë!

5

Internshipe

Programi Internship/Praktikë mësimore është një eksperiencë e vlefshme, gjatë së cilës studenti angazhohet vullnetarisht pranë një subjekti apo institucioni partner dhe zhvillon aftësitë praktike të punës. Qendra e Karrierës i mundëson studentëve praktika dhe internshipe duke bashkëpunuar ngushtësisht me partnerët e saj. Keto programe janë mjaft të rëndësishme pasi studentët konkretizojnë njohuritë teorike dhe krijojnë një perceptim real mbi mjedisin e punës.

6

Mundësi Punësimi

Për të përmbyllur misionin e saj final, QAL shërben si urë lidhëse midis studentëve dhe tregut të punës, duke krijuar kontaktet e duhura me punëdhënësit potencialë, për kërkimin e mundësive të reja të punësimit. Sot, ne numërojmë raste të shumta suksesi të studentëve të Universitetit të Tiranës, të cilët janë bërë pjesë e stafit të disa prej institucioneve dhe kompanive më të njohura në treg. Burimet njerëzore janë aseti më i çmuar i tyre dhe UT i ofron potencialin më të mirë. QAL është gjithmonë në kërkim të bashkëpunimeve të reja.