Departamenti: Menaxhim
Grada/Titulli: Prof. Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia:  Titulli shkencor: ‘Profesor’ (Dhjetor “2003)  Grada shkencore: ‘Doktor në Shkencat Ekonomike’ (Maj 1990)  Diplloma: Ekonomist për Industrinë (Qershor 1979)  Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë (1974-1978) o 1997 e në vazhdim deri sot: Lektore ne Departamentin e Menaxhimit ne lendet: “Manaxhimi i Operacioneve”, “Menaxhim Projekti” dhe “Strategji Operacionesh” o 2007–2014: Kryetare e Keshillit Mbikqyres, POSTA sh.a o 1994-1995: Zëvëndës/ Ministër në Ministrinë e Industrisë dhe Tregtisë o 1995-1997: Ministre në Ministrinë e Industrisë, Transportit dhe Tregtisë o 1996-1997: Deputete në Kuvendin Popullor, Legjislatura XIV o 1992-1994: Shefe e Katedres dhe Lektore në lëndët “Manaxhimi i Operacioneve” dhe “Manaxhimi Projektit”. o 1984-1991: Lektore dhe titullare e lëndëve “Organizimi dhe Planifikimi i Ndërmarjeve të Ndërtimit” dhe “Ekonomia e Ndërtimit”, në Fakultetin e Ekonomisë dhe Fakultetin e Inxhinjerisë së Ndërtimit, o 1984-1985: Specialiste për vlerësimin e projekteve në Institutin e Studimeve dhe Projektimeve Minerare, Tiranë o 1979-1984: Ekonomiste në Ndërmarjen Ndërtim Miniera, Tiranë o 1978-1979: Ekonomiste në Kantjerin Ndërtim Miniera, Krrabë-Mushqeta
Fusha e kërkimit: Projektet ne sektorin publik – portofoli; Tregtia dhe marredheniet me OBT; Manaxhimi i Operacioneve te Sherbimit; Strategjia e Operacioneve.
Lëndët: Menaxhimi i Operacioneve, Menaxhim Projekti, Strategji e Operacioneve
Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.