Departamenti: Menaxhim
Grada/Titulli: Msc.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Lindur në shtator të 1988 në Elbasan. Në vitin 2011 u diplomua si një nga dhjetë studentet më të mira të Fakultetit të Ekonomisë në Degën Administrim Biznes. Në vitin 2011 menjeherë pas përfundimit të praktikës mësimore të përcaktuar nga Fakulteti i Ekonomisë, në Ministrinë e Financës filloi punë si Specialiste e Financimeve të Huaja në Drejtorin e Përgjithëshme të Thesarit në Ministrinë e Financës. Nga viti 2012 deri në vitin 2015 ka punuar si Specialiste e Depozitës së Qeverisë në Drejtorin e Përgjithëshme të Thesarit në Ministrinë e Financës. Përgjatë kësaj periudhe ka kryer një master në Financë si dhe është angazhuar si pedagoge e jashtme në Departamentin e Menaxhimit të Fakultetit Ekonomik. Aktualisht është pedagoge e brëndshme në Departamentin e Menaxhimit dhe është duke ndjekur shkollën e doktoraturës.
Fusha e kërkimit: Sipërmarrje
Lëndët: Menaxhimi i Operacioneve, Menaxhim Projekti
Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.