Departamenti: Stat. & Inf. e zbatuar
Grada/Titulli: Prof. Assoc. Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Eglantina ZYKA , eshte diplomuar ne Fakultetin Ekonomik, Universitetin e Tiranes, dega Finance ne vitin 1999. Ka mbaruar studimet master ne Finance ne vitin 2006 prane Fakultetit Ekonomik. Ne vitin 2002 ka filluar pune si assitente pedagoge ne lenden e Statistikes, prane departamentit te Statistikes dhe Informatikes se Zbatuar ne Fakultetin Ekonomik, ku ne vitin 2011 ka marr graden shkencore Doktor. Qe prej korrikut te vitit 2015 eshte Profesore e Asociuar ne kete departament . Prej vitit 2004 dhe ne vazhdim eshte lektore e Statistikes Sociale ne Fakultetin e Shkencave Sociale te Universitetit te Tiranes.
Fusha e kërkimit: Migrimi ,Tregu i sigurimeve, varferia dhe pabarazia fusha te tjera ekonomike dhe sociale.
Lëndët: Statistikë e Zbatuar
Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.