Departamenti: Stat. & Inf. e zbatuar
Grada/Titulli: Prof. Assoc. Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Edlira Kalemi mban gradën Doktor në Sisteme Informacioni si dhe titullin Profesor i Asociuar pranë departamentit Statistikë dhe Informatikë e Zbatuar. Është bashkë edituese e resistës se departamentit (ijsint.org) si dhe shume aktive në aplikimet dhe implementimet e projekteve të tij. Përvoja e saj kërkimore është kryesisht në fushat e Menaxhimit të Dijes, Sistemet Inteligjente dhe Uebin Semantik. Për katër vjet ajo ka qenë zëvendës dekane e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit dhe për 3 vjet përgjegjëse e departamentit të Shkencave Kompjuterike në Universitetin e Durrësit. Ajo ka qenë personi i kontaktit i tre projekteve ndërkombëtare të sponsorizuara nga Komisioni Europian me tituj "Multimedia & Digital TV", StudAVP dhe "Informatikë praktike".
Fusha e kërkimit: Sistemet e Menaxhimit të Njohurive, Ontolologjitë, Uebi Semantik
Lëndët: Inxhinieri Softwarësh dhe Tendencat e Sigurisë, Sistemet e Menaxhimit të Njohurive, Programim në Java, Programim në C++
Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.