Departamenti: Stat. & Inf. e zbatuar
Grada/Titulli: Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Ogerta Elezaj ka përfunduar studimet universitare pranë Fakultetit të Ekonomisë, të Universitetit të Tiranës në periudhën 2003-2007, në degën Informtikë Ekonomike. Ka mbaruar procesin e realizimit te sudimeve “Doktor në Sisteme Informcioni” me fokus në aplikimin e teknikave të data mining në sistemin e informacionit dhe mban graden Doktor. Ka drejtuar Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit pranë Institutit të Statistikave. Ka menaxhuar infrastrukturen IT per mbledhjen, përpunimit dhe analizën e të të dhënave të projekteve statistikore kombëtare. Ka kryer trajnime afatgjata në EUROSTAT në fushën e bazava të të dhënave, metadatave dhe klasifikimeve statistikore. Ka publikuar artikuj shkencorë brenda e jashtë vendit, si dhe prezantime në konferenca shkencore.
Fusha e kërkimit: Programim, Analiza e të dhënave, Data Mining
Lëndët: Programim në C++, Analiza e të Dhënave, Statistikë
Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.