Në kuadër të Projektit COMMO VI i koordinuar nga UNIMED dhe financuar nga Programi Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Urbinos, në Itali për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:
- Shkëmbimin e studentëve për studime;
Nivelet e mobilitetit për studentët:
- Bachelor;
- Master;
Kohëzgjatja e bursave:
- Bachelor (1 semestër);
- Master (1 semestër);

Afati për aplikim: 06 Shtator 2022

Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, ju uron suksese në aplikimin tuaj! 

Klikoni për më tepër: 

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Urbinos, Itali, në kuadër të Projektit COMMO VI i koordinuar nga UNIMED dhe i financuar nga Programi Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023

Copyright © 2022 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.