Këtu do të gjeni Vendimin e Dekanatit të Fakultetit të Ekonomisë, datë 28.09.2020, mbi krijimin e Këshillit të Botimeve.

Klikoni për më tepër:
Vendim Dekanati, datë 28.09.2020

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.