Këtu do të gjeni njoftimin për kandidimin për anëtar të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ) të UT si dhe fletën e aplikimit për anëtar të këtij komisionit.

Klikoni për më tepër:
Njoftim për kandidimin për anëtar të KIZ të UT

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.