Bashkëlidhur gjeni Vendimin e Rektoratit datë 28.09.2020 "Mbi rifillimin e studimeve për studentët që i kanë ndërprerë ato në Universitetin e Tiranës".

Suksese!

Klikoni për më tepër:
Vendim mbi rifillimin e studimeve për studentët që i kanë ndërprerë ato

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.