orgstructure.jpg

Struktura Organizative e Fakultetit të Ekonomisë

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.