Marrëveshje Mirëkuptimi mbi Bashkëpunimin dhe Ndërveprimin Ndërinstitucional me Kontrollin e Lartë të Shtetit (2016)
Marrëveshje Bashkëpunimi me Eurosig sh.a
Marrëveshje me Agjencinë Kombëtare të Standartizimit të Botimeve të Librit (2015)
Marrëveshje Bashkëpunimi me Raiffeisen Bank sh.a (2014)
Marrëveshje Bashkëpunimi me Qendrën “CoSEBS” (2013)
Marrëveshje Bashkëpunimi me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës (2013)
Memorandum Bashkëpunimi me Konfindustria shqiptare (2012)
Marrëveshje për konkursin me punimet më të mira për nënshkrimin elektronik me Autoritetin Kombëtar për Certifikim Elektronik (2011)
Marrrëveshje me ProCredit Bank sh.a për sponsorizimin e Konferencës së 9-të studentore me titull “Ekonomia shqiptare në fokusin e studentëve të financës” (2011)

Copyright © 2022 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.