Departamenti: Stat. & Inf. e zbatuar
Grada/Titulli: Prof. Dr.
Funksioni: Përgjegjëse departamenti
Kontakt: [email protected]
Biografia: Nevila Baci diplomuar ne fakultetin e Ekonomise te Universitetit te Tiranes ne vitin 1987. Ka mbrojtur doktoraturen ne Universitetin e Tiranes ne vitin 2005 ne fushen e E-government dhe qe prej 2011 mban titullin Profesor I Asociuar. Ka eksperienca te shumta si bashkautore ne projekte shkencore ne nivel nderkombetar. Aktualisht eshte pedagoge prane Departamentit te Statistikes dhe Informatikes se Aplikuar, ne Fakultetin e Ekonomise te Universitetit te Tiranes. Eshte autore e mbi 20 punimeve shkencore ne konferenca dhe artikuj ne revista kombetare e nderkombetare, si Shqiperi, Maqedoni, Mal I Zi, Republike Ceke, Itali. Ajo eshte titullare e lendeve si Informatike e Pergjithshme, Sisteme Informacioni, E-Commerce.
Fusha e kërkimit: Informatike e pergjithshme, Sisteme Informacioni, E-commerce
Lëndët: Informatikë
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.