Këtu do të gjeni Vendimin e Senatit Akademik UT, nr. 22, datë 21.10.2020.

Klikoni për më tepër:
Vendim i Senatit Akademik, dt. 21.10.2020

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.