Këtu do të gjeni Vendimin nr. 1, dt. 21. 03. 2019, të komisionit ad hoc për rekrutimin e personelit akademik në Departamentin Marketing-Turizëm, Fakulteti i Ekonomisë, UT.

Klikoni për më tepër:
Vendim nr. 1, dt. 21. 03. 2019 i komisionit ad hoc për rekrutimin e personelit akademik në Departamentin Marketing-Turizëm në FE

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.