Këtu do të gjeni Vendimet 2 dhe 3 dt. 06. 05. 2019 të KQZI, UT, mbi Zgjedhjet për Anëtar Bordi UT, Përfaqësues i Studentëve, të cilat do të zhvillohen dt. 16 Maj 2019.
Klikoni për më tepër:
Vendim 3, KQZI - Faqe 1
Vendim 3, KQZI - Faqe 2
Vendim 2, KQZI - Faqe 1
Vendim 2, KQZI - Faqe 2

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.