Këtu do të gjeni Vendimin Nr. 10 dt. 21.01.2021 të Rektorit të UT.

Klikoni për më tepër:

Vendim Nr. 10 datë 21.01.2021

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.