Njoftohen studentët e programit bachelor, se mbrojta e diplomave do të bëhet sipas datave të shënuara në tabelën e mëposhtme:

Datat e mbrojtjes së diplomave, Bachelor, Shtator 2023

Afati i dorëzimit të diplomave është deri 2 (dy) ditë para datës së mbrojtjes së tyre, ditën e mërkurë, datë 27 Shtator 2023, ora 12:00

Afati i dorëzimit të praktikave mësimore është  deri 2 (dy) ditë para datës së mbrojtjes së tyre, ditën e hënë, datë 25 Shtator 2023, ora 12:00, ndërsa mbrojtja e tyre do të zhvillohet ditën e mërkurë, datë 27 Shtator, ora 12:00.

Praktikat mësimore dhe diplomat do të dorëzohen në sekretaritë e departamenteve përkatëse.

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.