Regjistrim do të kryejnë studentët të cilët kanë përfunduar frekuentimin dhe janë në prag diplomimi.
Kjo formë do të plotësohet nga studentët që kanë provime të mbartura dhe janë me vit fillimi 2019-2020 dhe me parë.

Ndërsa studentët me vit fillimi nga 2020-2021 e në vijim, duhet të regjistrohen në vetëm në portalin e-Student nëpërmjet llogarisë së tyre në e-Albania.

Kujdes! Regjistrimi për provim do të kryhet deri 24 orë para provimit.

Studentët të cilët nuk shlyejnë detyrimet financiare deri në fund të këtij sezoni nuk do të lejohen të hyjnë në provimet e sezoni.

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.