Departamenti: Ekonomiks
Grada/Titulli: Prof.Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Diplomuar në vitin 1982 në Universitetin e Tiranës (UT), Fakulteti Ekonomik. Me përvojë disa vjeçare në fushën akademike dhe lektor i disa lëndëve të Ekonomiksit, si Mikroekonomi; Makroekonomia; Financat Publike dhe Kontabilitet Nacional. Eshtë autor i disa studimeve shkencore, pjesmarrës në konferenca brenda dhe jasht vendit si dhe autor i një numri artikujsh shkencorë, si: “On the Way to Europe: Economic and Social Developments in Albania” Western Balkan Economies in Transition (2019); “International Trade in Western Balkan Countries: Analysis Based on the Gravity Model” (2108); “An Alternative Method to Evaluate the Teaching's Standards” (2017), “Impact of Good Governance in the economic development of Western Balkan” (2015); “Business regulation and economic growth in Western Balkans’ Countries” (2013; "Tax Systems in West Balkans Countries – between simplicity and efficiency” (2011); etj.
Fusha e kërkimit: Fushat kryesore e kërkimit është ajo e financave publike dhe zhvillimit ekonomik në vendet e Ballkanit Perëndimor.
Lëndët: Mikroekonomi; Makroekonomia; Financat Publike dhe Kontabilitet Kombëtare
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.