Departamenti: Ekonomiks
Grada/Titulli: MSc.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Anisa ka mbaruar studimet Bachelor ne Ekonomiks dhe më pas Master Shkencor në Ekonomiks në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Që prej Shkurtit të vitit 2021 është pjesë me kohë të plotë e stafit të Departamentit të Ekonomiksit. Ajo punon prej vitit 2017 si kërkuese dhe Eksperte/Menaxhere Finance tek Instituti i Politikave Publike dhe Private (IP3), duke marrë pjesë në shumë projekte kërkimore të financuar nga institucione kombëtare dhe ndërkombëtare si UNDP, GIZ, AMSHC, Ambasada Amerikane, DLDP, FES, BE, etj.
Fusha e kërkimit: Ekonomiks
Lëndët: Mikroekonomi, Shkrim Akademik
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.