Departamenti: Ekonomiks
Grada/Titulli: Prof. Asoc. Dr.
Funksioni: Zv. Rektor
Kontakt: [email protected]
Biografia: Prof. Assoc. Dr. Bernard Dosti është Zëvendës –Rektor për kurrikulat dhe orientimin mësimor në Universitetin e Tiranës. Ai u diplomua në Universitetin e Tiranës në Ekonomiks në vitin 2005. Ai përfundoi me sukses Masterin në Universitetin e Tiranës në bashkëpunim me Universitetin e Bamberg, Gjermani. Nga viti 2005 e në vazhdim Prof. Assoc. Dr. Dosti është lektor me kohë të plotë në departamentin e Ekonomiksit, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Ai jep lëndë të ndryshme kryesisht në fushën e financave publike dhe ekonomiksit të Integrimit Evropian etj.. Në vitin 2011 B. Dosti mbrojti Doktoraturën në Universitetin e Tiranës në fushën e pensioneve. Ai ka qenë konsulent për projektin e mbështetur nga Soros “Analiza e Draft buxhetit dhe zbatimi në Shqipëri”. Aktualisht ai është ekspert në Platformën për Bashkëpunimin Trans Akademike në Inovacion. Ai ka marrë pjesë në një sërë aktivitetesh akademike kombëtare dhe ndërkombëtarë në fushën e financave publike, pensioneve, korrupsionit dhe integrimit Evropian
Fusha e kërkimit: Financat Publike, Ekonomiksi i Integrimit Evropian
Lëndët: Ekonomiks i Integrimit, Ekonomik Europian Financat Publike
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.