Departamenti: Ekonomiks
Grada/Titulli: Doc. Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Valbona KARAPICI mban titullin Docent. Ajo ka mbaruar masterin ne Universitetin e Bolonjes, me teme “ Modelimi dhe Parashikimi i Cmimeve ne tregun e energjise Elektrike ne Itali, me rezultate maksimale. Aktualisht eshte candidate per marrjen e titullit Doktor i shkencave ne Universitetin e Bambergut , Gjermani. Tema e disertacionit eshte: Mundesite e shkembimit te energjise elektrike ne vendet e rajonit te europes juglindore: rasti i nje tregu te integruar. Fusha kerkimore e saj kryesisht bazohet ne analizen e tregut te energjise elektrike, liberalizimi dhe perfitimet nga krijimi nje tregu te integruar ne rajon. Eshte autore e artikujve mbi trugun e eenrgjise elektrike gjithashtu dhe ne artikuj bazuar mbi tema makroekonomike dhe financiare. Nga Viti 2006 ajo eshte lektore ne fakultetin e ekonomise dhe jep lendet mikroekonomi, makroekonomi dhe hyrje ne ekonomi ne nivelin bachelor.
Fusha e kërkimit: Analiza e tregut te energjise elektrike, liberalizimi dhe perfitimet nga krijimi nje tregu te integruar ne rajon.
Lëndët: Makroekonomi, Hyrje në Ekonomi
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.