Departamenti: Ekonomiks
Grada/Titulli: Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Lindur në Tiranë (1971). Pedagoge e Departamentit të Ekonomiksit, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës që prej janar 2003. Diplomuar për Ekonomi Ndërkombëtare, Tregti e Jashtme në Budapest, Hungari (1997). Ka përfunduar studimet për Master në Studime Ekonomike Europiane, në Fakultetin e Ekonomisë (2006), si dhe ka marrë gradën Doktor i Shkencave në 2012. Autore e artikujve të botuar në Shqipëri dhe jashtë, pjesëmarrëse në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare.
Fusha e kërkimit: Rritja Ekonomike, Pabarazia, Migracioni, Ekonomi Ndërkombëtare
Lëndët: Histori e Ekonomisë Botërore, Shkrim Akademik
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.