Departamenti: Ekonomiks
Grada/Titulli: Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: ektore e disiplinës Hyrje në Ekonomi dhe Ekonomiksi Urban, në Departamentin e Ekonomiksit, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. U diplomua si ekonomiste e përgjithshme në vitin 2008, në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës; në 2010 diplomohet në Masterin e Studimeve Ekonomike Europiane, në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës; në 2015 diplomohet Doktor në Shkencat Ekonomike, në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Fushat e saj të interesit janë analiza e zhvillimit financiar dhe impaktet e tij në treguesit makroekonomikë, si dhe zhvillimi urban. Ajo është autore dhe bashkautore prezantimesh në konferenca shkencore, si dhe shumë artikuj shkencorë të botuar brenda dhe jashtë vendit.
Fusha e kërkimit: Tregjet financiare, Urbanizimi
Lëndët: Hyrje në Ekonomi, Ekonomiks Urban, Ekonomiks Financiar (Tregjet Financiare)
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.