Departamenti: Ekonomiks
Grada/Titulli: Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Pedagogu ka kryer studimet Bachelor në “Economia Aziendale” Fakultetin Ekonomik, Universiteti i Bolonjës (Itali). Studimet Master kanë vijuar në Universitetin e Bolonjës, dega Ekonomiks, duke përfunduar në vitin 2010. Në po të njëjtin vitë pedagogu ka filluar punë në Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), Institucion në varësi të Këshillit të Ministrave, ku ka vijuar punën deri në Tetor 2014. Në fillim të vitit 2011 fillon eksperienca akademike si pedagog i jashtem pranë Universitetit Shtetëror të Tiranës, Albanian University dhe Universitetit Metropolitan të Tiranës. Në Shtator 2013 fillon Doktoraturën pranë Universitetit të Tiranës, Fakultetit Ekonomik, Departamenti i Ekonomiksit me një angazhim në fushën e lidhjeve midis rritjes ekonomike, Investimeve të Huaja Direkte, punësimit dhe pagës minimale. Në Tetor 2014 fillon punën si Pedagoge e Brëndshme pranë Universitetit të Tiranës, Fakultetit Ekonomik, Departamenti i Ekonomiksit.
Fusha e kërkimit: Investimet e Huaja Direkte, Financat Publike, Punësimi.
Lëndët: Hyrje në Ekonomi, Mikroekonomi, Shkrim Akademik
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.