Departamenti: 1601460154
Grada/Titulli: MSc.
Funksioni: Personel Akademik
Biografia: Donaldi ka mbaruar studimet Bachelor ne Ekonomiks dhe më pas Master Shkencor në Ekonomiks në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tiranës. Që prej mbarimit të studimeve Master, ai ka punuar si pedagog i jashtëm pranë Departamentit të Ekonomiksit, dhe prej Shtatorit të 2020 është pjesë me kohë të plotë e stafit . Gjithashtu ai punon prej vitit 2018 si kërkues dhe koordinator projektesh te IDRA Research & Consulting, duke marre pjesë në shumë projekte kërkimore të financuar nga institucione ndërkombëtare si Banka Botërore, UNDP, UNICEF, BERZH, GIZ etj.
Fusha e kërkimit: Ekonomiks
Lëndët: Hyrje në Ekonomi
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.