Departamenti: Menaxhim
Grada/Titulli: Prof. Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: 02.12.1996 - Doktor i Shkencave Ekonomike. Diploma Nr. 160, Nr Regjistri 23, Nr Regjistri Baze 3685. Fakulteti i Ekonomise, Universiteti i Tiranes. 01.09.1987 – 14.09.1991 Studime Pasuniversitare, Katedra e Industrise, Fakulteti i Ekonomise, Universiteti i Tiranes. 01.09.1983 – 30.06.1987 Diplome Universitare 4-vjeçare ne Ekonomi. Fakulteti i Ekonomise, Universiteti i Tiranes. 01.09.1979 - 30.06.1983 - Diplome ne Shkollen e Mesme te Pergjithshme (Gjimnaz), "Myslym Keta", Tirane. Eksperienca: 2016 - ne vijim → Pedagog ne Departamentin e Menaxhimit, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës 2014 - 2016 → Pergjegjes i Gruplendeve te Administrimit Publik ne Departamentin e Menaxhimit, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës 2012 – 2014 → Pedagog ne Departamentin e Menaxhimit, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës 20/01/2008 - Shkurt 2012 → Pergjegjes i Departamentit te Menaxhimit, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës 10/12/2002 - 20/01/2008 Pergjegjes i seksionit “Menaxhimi dhe Administrimi Publik” Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. 02/12/1996 - 27/02/2003 Ph.D., Lektor ne Departamentin e Menaxhimit & Administrimit Publik. 16/08/1987 - 01/12/1996 Pedagog ne Departamentin e Industrise dhe Menaxhimit, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës
Fusha e kërkimit: Pergjegjes i Gruplendeve te Administrimit Publik ne Departamentin e Menaxhimit, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës
Lëndët: Administrim Publik, Aftësi Menaxheriale, Menaxhim Biznesi
Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.