Departamenti: Menaxhim
Grada/Titulli: Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Pedagog me kohë të plotë pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti Ekonomisë. I lindur në tiranë në 21 mars të vitit 1981. U diplomua në degën Administrim Biznes pranë Universitetit të “La Sapienzes”, Romë, Itali. Gjithashtu, ka përfunduar një master në fushën e Komunikimit Marketing. Ka kryer spcializim në Gjermani, Belgjik, Itali si dhe Rumani rreth të njejtës fushë dhe ëshë autor i disa publikimeve shkencore dhe konferencave brenda dhe jashtë vendit. Pjesmarrës aktiv në aktivitete sociale dhe sipermarrese. Prej vitit 2015 është doktor i shkencave ekonomike, në fushën e kerkimit që lidhet me Sipërmarrjen, tema “Faktorët determinues të qëllimit sipërmarrës”. Eshtë lektor në lëndet, Menaxhim Biznesi, Lidership dhe Aftesi Menaxheriale në Fakultetin e ekonomise, UT. Aktualisht ai mban dhe pozicionin e koordinatorit te praktikave mesimore prane Departamentit te Menaxhimit.
Fusha e kërkimit: Menaxhim, edukimi sipermarres, lidership
Lëndët: Menaxhim Biznesi, Lidershipi, Aftësi Menaxheriale
Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.