Departamenti: Menaxhim
Grada/Titulli: Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Dr. Petrit DOLLANI, përfundoi studimet universitare në vitin 2000, në Shkollën Ekonomike të Varshavës (Warsaw School of Economics), Poloni, me gradën M.Sc. në “Financë & Bankë”. Pas diplomimit punoi disa vite në filialin e korporatës PSA Peugeot Citroën në Varshavë, si specialist dhe koordinator në Departamentin e Administrimit dhe Financës. Në vitin 2004, filloi punë si pedagog ne Departamentin e Manaxhimit të FE UT. Fushat kryesore të interesit të tij shkencor përfshijnë Komunikimin në Biznes, Menaxhimin, Administrimin Publik, etj. Në vitin 2009 fitoi gradën “Doktor i Shkencave” në FE UT, duke mbrojtur disertacionin mbi vlerësimin e performancës së organizatave publike. Punimet e tij shkencore janë cituar nga disa autorë të huaj, ndër të tjera nga The Wiley-Blackwell Handbook of the Psychology, Change and Organizational Development (2013).
Fusha e kërkimit: Manaxhim, Administrim publik
Lëndët: Komunikim në Biznes, Vlerësimi i Politikave dhe Performancës në Sektorin Publik
Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.