Departamenti: Menaxhim
Grada/Titulli: MSc.
Funksioni: Personel Akademik
Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.