Departamenti: Stat. & Inf. e zbatuar
Grada/Titulli: MSc.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Hafsa Laçi ka pёrfunduar studimet Bachelor nё Informatikё Ekonomike nё Universitetin e Tiranёs, Fakulteti i Ekonomisё nё vitin 2018. Prej vitit 2020, mban diplomёn Master i Shkencave nё Siguri Informacioni. Pёr mё shumё se 2 vite, Hafsa ka punuar si analiste biznesi e sistemesh dhe si menaxhere projekti pranё Spike Associates Group. Eksperienca e saj bazohet nё implementimin dhe integrimin e Sistemeve tё Informacionit me teknologji e mjete tё jashtme.
Fusha e kërkimit: e të Dhënave, Teknologjia Web, Çështjet e Sigurisë të lidhura me to
Lëndët: Programim në Web, Analizë dhe Projektim i Bazave të të Dhënave, Menaxhimi i Informacionit Teori e Bazave të të Dhënave
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.