Departamenti: Stat. & Inf. e zbatuar
Grada/Titulli: Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Feruze Shakaj u diplomua në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës dega Matematikë 5-vjecar, në Korrik 2007. Janar 2022 Doktor i Shkencave në “Metoda statistikore dhe probabilitare”, Fakulteti i Shkencave të Natyrës Universiteti i Tiranës. Prej vitit akademik 2007-2008 e në vazhdim ka punuar si pedagoge me kohë të pjesshme në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, UT, si dhe në Universitetin Politeknik të Tiranës, duke u angazhuar në lëndët: Probabilitet dhe Statistikë, Analizë Matematike 1, Analizë Matematike 2, Algjebër dhe Gjeometri. Shkurt 2009 – Janar 2011 ka punuar si Specialist IT në Agjencine e Pranimit të maturantëve në Institucionet e Arsimit të Lartë Publik (APRIAL, Ministria e Arsimit dhe e Shkencës). Janar 2011 – Shkurt 2022 ka punuar si specialist IT në Qëndrën e Shërbimeve Arsimore (QSHA, MAS). Prej shkurtit të vitit 2022 është pedagoge pranë DSIZ.
Fusha e kërkimit: Metodat hierarkike dhe jo hierarkike të Analizës Cluster
Lëndët: Matematika në Biznes, Matematikë 2, Matematika në Financë
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.