Departamenti: Stat. & Inf. e zbatuar
Grada/Titulli: MSc.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Malvina Xhabafti ka pёrfunduar studimet Bachelor nё Informatikё Ekonomike nё Universitetin e Tiranёs, Fakulteti i Ekonomisё nё vitin 2017. Prej vitit 2019, mban diplomёn Master i Shkencave nё Sisteme Informacioni në Ekonomi. Në vitet 2019-2022 është angazhuar si pedagoge e ftuar pranë departamentit Statistikë & Informatikë e Zbatuar në Fakultetin e Ekonomisë, UT, lënda Ekonometri. Gjithashtu pёr mё shumё se 1 vit e gjysmë, Malvina ka punuar si specialiste në Sektorin e Standardeve dhe Monitorimit të Cilësisë, Agjencinë e Blerjeve të Përqendruara në Ministrinë e Brendshme. Në vijim prej 1 viti ka punuar si personel akademik i brendshëm në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë e angazhuar në lëndë të ndryshme si Web Design, Programin në Web, Aplikime Kompjuterike, Informatikë, Ekonometri. Ajo ёshtё autore dhe bashkёautore e disa artikujve tё botuar nё revista shkencore dhe në konferenca kombëtare e ndërkombëtare.
Fusha e kërkimit: Dizenjimi i faqeve Web, Ekonometri, Informatikë
Lëndët: Java, Informatikë, Ekonometri
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.