Departamenti: Stat. & Inf. e zbatuar
Grada/Titulli: Prof. Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Besa Shahini ka mbaruar studimet Bachelor dhe Master, Dega Financë-Kontabilitet, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Ka marrë gradën “ Doktor” i Shkencave Ekonomike në vitin 2005, dhe titullin akademik “Profesor i Asocuar” në vitin 2011. Është në proces të marrjes së titullit “ Profesor” . Znj. Shahini është pedagoge pranë Departmentit të Statistikës dhe Informatikës së Aplikuar pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës që nga viti 1999 e në vazhdim. Ajo është autore e mbi 30 referimeve shkencore në konferenca ndërkombëtare e kombëtare , autore e mbi 20 artikujve të botuar në revista shkencore vendase dhe të huaja , të njohura në fushën e politikave Socio-Ekonomike, të integrimit Europian etj. Dr. Shahini, është përfituese e disa granteve dhe ka eksperiencë kërkimore në disa Universitete Perëndimore si : SHBA, Itali, Angli, Austri, Suedi , Spanjë etj. Ka ekperiencë mësimdhënëse në disa Universitete të rajonit si Maqedoni dhe Kosovë, dhe është angazhuar në disa projekte me partnerë Universitete të Huaja për zhvillimin e arësimit të lartë në Republikën e Shqipërisë.
Fusha e kërkimit: Aplikimi i metodave sasiore e cilësore në fushn e: Integrimit Europian Pabarazisë dhe Varfërisë Plolitikave Sociale Ekonomike Statistikore etj
Lëndët: Baza Statistikës Statistikë e Zbatuar, Metoda Kërkimi
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.