Departamenti: Stat. & Inf. e zbatuar
Grada/Titulli: Prof. Asoc. Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Elena Myftaraj (Tomori) ka përfunduar studimet e larta në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës në degën Ekonomiks dhe Statistikë e Aplikuar (2001), në vitin 2006 ka përfunduar Masterin shkencor në Ekonomiks dhe në 2011, Doktoraturë në Departamentin e Statistikës dhe Informatikës së zbatuar. Që prej 2015 mban titullin Profesor i Asociuar në Departamentin e Statistikës dhe Informatikës së zbatuar. Ka qënë Asistent Pedagoge (2002-2006) dhe Lektore e Statistikës në Fakultetin e Ekonomisë nga viti 2006 e në vijim. Që prej 2004 ka është Lektore e Statistikës në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe Fakultetin e Histori-Filologji, Universiteti i Tiranës.
Fusha e kërkimit: Niveli i jetesës-varfëri dhe pabarazi migrim papunësi dhe tregu i sigurimeve.
Lëndët: Baza Statistikës, Statistikë e Zbatuar
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.