Departamenti: Stat. & Inf. e zbatuar
Grada/Titulli: Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Dr. Gloria Tyxhari ka një diplomë Bachelor ne “Management Information Systems”, IIUM, Malaysia (2002). Ajo mban një diplomë Master në “Administrim Biznes” pranë Universitetit të Tiranës (2007). Gloria Tyxhari mban titullin Doktor në fushën e “Informatikes se Zbatuar” nga Universiteti i Tiranës, të mbrojtur me një disertacion mbi “Aplikimet multimediale ne bizneset shqiptare (Rast sudimi kompanite e telefonise se levizshme)”. Ajo ka përvojë intensive në fushat e interesit pasi është përfshirë edhe në projekte të ndryshme. Znj. Gloria ka eksperiencë pune në mesimdhenie prej 12 vjetesh. Ajo jep mesim në auditor që nga vitit 2004, dhe aktualisht punon si pedagoge e brendshme që nga viti 2004. Ajo ka prezantuar punën e saj shkencore në konferenca të shumta kombëtare dhe ndërkombëtare si dhe ka botuar punime në disa revista shkencore.
Fusha e kërkimit: Multimedia and Multimedia applications, Web Programming, Internet applications.
Lëndët: Programim në C++, Multimedia, Programim në Internet, Informatikë Sistemet e Informacionit të Menaxhimit
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.