Departamenti: Stat. & Inf. e zbatuar
Grada/Titulli: Prof. Asoc. Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Elira Hoxha e diplomuar në vitin 2008 nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, me diplomë 5-vjeçare në Informatikë dhe më pas në vitin 2011 me diplomë Master në Informatikë të Avancuar nga i njëjti Universitet. Me eksperiencë në analizë dhe zhvillim të web-it si edhe në programim kompjuterik. Aktualisht, pedagoge në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Departamenti i Statistikës dhe Informatikës së Zbatuar. Lektore në lëndët Sistemet e Bazave të të Dhënave, Inxhinierimi i Software-ëve dhe Inteligjencë Artificiale. Prej Qershorit 2014, ka marrë gradën Doktor i Shkencave në Sisteme Informacioni, me tezë doktorate në fushën e Shërbimeve Web Semantike.
Fusha e kërkimit: Bazat e të Dhënave, Teknologjia Mobile, Teknologjia Web, Çështjet e Sigurisë në fushat e mësipërme
Lëndët: Inxhinieri Softuerësh, Inteligjenca Artificiale
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.