Departamenti: Stat. & Inf. e zbatuar
Grada/Titulli: Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Blerina Vika ka mbaruar studimet Bachelor dhe Master, Dega Informatik, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës. Është në proces të marrjes së gradës “ Doktor”. Puna e saj aktuale, fokusohet në analizën dhe dizenjimin e sistemeve parashikuese që përdorin metoda të ndryshme të inteligjencës artificiale. Znj. Vika është pedagoge pranë Departmentit të Statistikës dhe Informatikës së Aplikuar pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës që nga viti 2008 e në vazhdim. Ajo është autore e shumë punimeve shkencore në konferenca ndërkombëtare e kombëtare si dhe autore e një numri të konsiderueshëm artikujsh të botuar në revista shkencore vendase dhe të huaja, të njohura në fushën e Teknologjisë dhe Informacionit.
Fusha e kërkimit: Analiza dhe modelimi i Algoritmeve, Struktura e të dhënave dhe Inteligjenca artificiale, Parashikimi me Rrjeta Neurale dhe nxjerrje inteligjente e të dhënave
Lëndët: Algoritmikë, Struktura e të Dhënave, Inteligjenca Artificiale, Inxhinieri Softuerësh, Programim i Avancuar në Web
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.