Departamenti: Stat. & Inf. e zbatuar
Grada/Titulli: Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Gledjana Zeneli (Foto) (1982) u diplomua në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës dega Matematikë 5-vjecar në Korrik 2005. Dhjetor 2008- Dhjetor 2010 ka ndjekur Studimet Master në Administrim Biznes në bashkëpunim me Universitetin e Nebraska-Lincoln, pranë Fakultetit të Ekonomisë, Univeristeti i Tiranës, Janar 2016 Doktor i Shkencave në ‘Kerkime Operacionale” “Fakulteti i Shkencave të Natyrës Universiteti I Tiranës”. Në vitin 2005 ka punuar si specialiste e vleresimit te riskut pranë Bankës së Shqipërisë, që prej dhjetorit të 2008 është pedagoge pranë DSIZ.
Fusha e kërkimit: Metoda sasiore për vleresime financiare, Modele matematikore për vleresime Ekonomike, Optimizim Dinamik, Kërkime Operacionale Optimizim Dinamik, Kërkime Operacionale
Lëndët: Matematikë e Përgjithshme, Matematikë e Zbatuar
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.