Departamenti: Stat. & Inf. e zbatuar
Grada/Titulli: Msc.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Tea Tavanxhiu ka përfunduar studimet e larta në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë në vitin 2014. Ajo mban diplomën Master i Shkencave në Sisteme Informacioni në Ekonomi. Që nga ajo periudhë Tea i është bashkuar stafit të Universitetit të Tiranës dhe në Dhjetor 2016 ajo ka marrë statusin si pedagoge e brëndshme pranë këtij fakulteti. Tea është seminariste/lektore në lëndët:Siguria e Informacionit, Sistemet e Informacionit në Menaxhim, Informatikë, Programim Java. Ajo është autore e 10 artikujve shkencorë në fushën e Sistemeve të Informacionit,Big Data, Open Source Software dhe Inteligjenca e Biznesit. Puna e saj kërkimore shkencore aktualisht fokusohet në tematikat e AI specifikisht Machine Learning dhe impakti i aplikimit mbi Big Data të sekorëve industrial të lidhur me fenomentet e Data Streaming. Tea gjithashtu ka nje background të pasur profesional te aplikimit dhe impelementimit të Sistemeve të Informacioni si dhe Integrimit të Sistemeve të teknologjive të ndryshme në kompani multinacionale europiane.
Fusha e kërkimit: Tematikat e AI specifikisht Machine Learning dhe impakti i aplikimit mbi Big Data të sekorëve industrial të lidhur me fenomentet e Data Streaming.
Lëndët: Siguria e Informacionit Sistemet e Informacionit të Menaxhimit Informatikë Programim në Java
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.