Departamenti: Stat. & Inf. e zbatuar
Grada/Titulli: MSc.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Enxhia Sala ka pёrfunduar studimet Bachelor nё Inxhinieri Matematike dhe Informatike nё Universitetin e Tiranёs, Fakulteti i Shkencave tё Natyrёs nё vitin 2014. Prej vitit 2016, ajo mban diplomёn Master i Shkencave nё Inxhinieri Matematike dhe Informatike. Qё nga ajo periudhё, Znj. Sala i ёshtё bashkuar stafit pedagogjik tё Universitetit tё Tiranёs dhe po ashtu ka qenё e angazhuar si pedagoge pranё Universitetit Mesdhetar tё Shqipёrisё dhe Universitetit Politeknik tё Tiranёs. Znj. Sala ka dhёnё kontributin e saj profesional gjithashtu edhe nёpёrmjet bashkёpunimeve dhe pjesmarrjeve nё projekte tё ndryshme nё institucione tё rёndёsishme si Kryeministria, Banka e Shqipёrisё, Bashkia e Tiranёs, etj. Ajo ёshtё autore dhe bashkёautore e mbi 10 artikujve tё botuar nё revista shkencore dhe tё referuara nё konferenca kombёtare dhe ndёrkombёtare.
Fusha e kërkimit: Aplikime tё Inteligjencёs Artificiale, Sisteme Shfrytёzimi
Lëndët: Programim në C++, Sisteme Shfrytëzimi, Arkitekturë dhe Vlerësim Kompjuterash, Ekonometri, Baza Statistikës
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.