Departamenti: Stat. & Inf. e zbatuar
Grada/Titulli: MSc.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Xhulio Mitre ka pёrfunduar studimet Bachelor nё Informatike Ekonomike nё Universitetin e Tiranёs, Fakulteti i Ekonomise nё vitin 2013. Prej vitit 2015, mban diplomёn Master i Shkencave nё Sisteme Informacioni ne Ekonomi. Qe prej vitit 2015, Z. Mitre i ёshtё bashkuar stafit pedagogjik tё Universitetit tё Tiranёs fillimisht ne cilesine e pedagogut te ftuar, dhe me pas i brendshem, duke u angazhuar ne lendet: Teori dhe Aplikime Mobile, Baze Te dhenash apo Analize dhe Projektim Sistemesh Informacioni. Per disa vite Xhulio ka punuar si programues, analist biznesi prane ikub.al dhe me pas ka mbajtur pozicionin e Drejtorit te Akademise ikubINFO. Ai ёshtё autor dhe bashkёautor i nje sere artikujsh tё botuar nё revista shkencore.
Fusha e kërkimit: Aplikime Mobile, Ndertimi i Sistemeve te Informacionit, Aplikime te E-commerce
Lëndët: Algoritmikë, Sistemet e Informacionit, Teoritë dhe Aplikimet Mobile E-Tregtia/E-Biznesi
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.