Senati Akademik, UT

Këtu do të gjeni Vendimin nr. 44 të Senatit Akademik, UT, dt. 17. 12. 2020: "Për zgjedhjen e kryetarëve të komisioneve të përhershme institucionale dhe të kryetarit dhe sekretarit të këshillit të etikës të Universitetit të Tiranës".

Klikoni për më tepër:
Vendimi nr_ 44 datë 17_12_2020

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.