Këtu do të gjeni Vendim Dekanati, Nr. 4, Dt. 27. 10. 2020, Për krijimin e grupit të punës "Për mbrojtjen nga infeksioni i shkaktuar nga virusi Covid - 19", në Fakultetin e Ekonomisë, UT!

Klikoni për më tepër:
Vendim Dekanati, Nr. 4, Dt. 27. 10. 2020

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.